usaid logo usaid logo

Advokatska Komora Kosova organizovala je sertifikaciju instruktora za obuku

5, maja 2014, kao deo stalne saradnje između AKK-a sa Sudskim institutom Kosova (SIK) i drugim zainteresovanim stranama iz sektora pravosuđa, održana je treća sertifikacija instruktora za obuku (ToT) u centru za obuku instruktora pri AKK-u. Ovo je rezultat procesa koji je započeo sa razvojem Programske strukture centra za obuku AKK-a za 2014. Obuku je odradio director SIK-a gdin Ljavdim Krasnići i advokat Adem Vokši. Kao rezultat ovog treninga, učesnici su sada u mogućnosti da u potpunosti koriste pripručnik za obuku AKK-a, i time doprinesu povećanom kvalitetu i jedinstvenosti obuke MCLE-a koja se organizuje za članove KCA.