usaid logo usaid logo

Advokatska Komora Kosova organizovala je sastanak umrežavanja za pravnice u cilju približavanja regionu

12, maja 2014, NCSC/KLP pratila je forum ženskog umrežavanja, koji je organizovala AKK. Forum je bio sastavljen od pravnica, pripravnica i studentkinja prava iz regiona Peći, koje studiraju na Pravnom fakultetu Prištinskog univerziteta. Tokom foruma, pravnice su podelile njihova iskustva sa studentkinjama prava. Dale su savete u pogledu toga kako da prevaziđu prepreke i postanu pravnice. Studentkinje prava su izrazile zahvalnost AKK-u na organizaciji platforme za mlade žene kako bi one naučile kako da postanu pravnici. Ovaj forum je organizovala AKK u sklopu realizacije aktivnosti iz strateškog plana Odbora za jednakost polova AKK-a.