usaid logo usaid logo

Advokatska Komora Kosova je organizovala radni ručak sa grupom advokata u Peči

12, maja 2014, NCSC/PPK je pomogao AKK da organizujegrupu advokata u Peći kako bi razgovarali o realizaciji preporuka koje su donete tokom nelicencirane prakse NCSC/PPK u izveštavanju u oblasti prava, uključujući i zajedničko razumevanje člana 419. Krivičnog zakona među advokatima, sudijama i tužiocima. Kao rezultat sastanka preporučeni su konkretni koraci/rešenja.