usaid logo usaid logo

Prvo međukolegijalno takmičenje u simuliranom suđenju na Kosovu

Dana 27. maja 2014 , PPK je organizovao takmičenje u simulaciji suđenja između 10. studenata sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini i 11. studenata sa Pravnog fakulteta Koledža Iliria. Takmičenje je bilo fokusirano na građansko pravo i tema je bila slučaj razvoda. Serije praksi u finalu održale su se 14, 20, i 23. maja 2014. godine. Finale je održano 27. maja 2014. Dana 28. maja 2014, Direktor misije USAID-a Morin A. Šauket dao je sertifikate svim učesnicima kao priznanje za njihov naporan rad. Takmičenje je podržano od strane rukovodstva PFUP-a i Iliria Koledža, Kancelarije za kliničke studije i građansko pravnih klinika. Ovaj događaj je obeležio i proslavu petnaestogodišnjice USAID-a na Kosovu . Ovo je bio prvi međukolegijalno takmičenje u simuliranom suđenju organizovano sa pravnim klinikama na master nivou koje je podržala USAID i NCSC/PPK. Kao rezultat ovog takmičenja, predsednik Iliria koledža je najavio da će on obezbediti stipendije u vrednosti do 200. evra za svakog člana tima iz Iliria koledža za simulaciju suđenja .