usaid logo usaid logo

DLA pro bono tim za ravnopravnost polova sastao se sa Predsednicom odbora za ravnopravnost polova Advokatske Komore Kosova

10, juna 2014, NCSC/KLP i DLA pro bono tim za ravnopravnost polova sastao se sa Predsednicom Odbora za ravnopravnost polova Advokatske komore Kosova Špresom Rama. Cilj sastanka bio je razmatranje stepena primene Radnog plana za 2014, godinu Odbora za ravnopravnost polova AKK-a i razgovor o budžetu. Naredni koraci podrazumevaju i nacrt pamfleta o pravima nasledstva i početak produkcije dokumentarca ''Privlačenje žena ka pravu''.