usaid logo usaid logo

PPK/NCSC organizuje forum umrežavanja ''Simulirana suđenja''

12. juna 2014, NCSC i DLA pro bono tim za ravnopravnost organizovao je forum simuliranih suđenja sa pravnicima iz SAD-a u koordinaciji sa tri profesora sa Univerziteta u Eseksu i DLA pro bono timu za ravnopravnost. DLA pro bono tim za ravnopravnost i profesori sa Univerziteta u Eseksu podelili su sa studentima prava Ilirija Koledža i Pravnog fakulteta Prištinskog Univerziteta važnost da se bude deo ''simuliranih suđenja'' i razvoja ključnih oblasti edukacije o ljudskim pravima.