usaid logo usaid logo

NCSC/PPK pomogli su u održavanju sastanka Odbora za zakonodavstvo i normativna pitanja

21. avgusta, 2014, NCSC/PPK pomogli su u održavanju sastanka Odbora za zakonodavstvo i normativna pitanja AKK. Cilj sastanka bila je diskusija o aktivnostima ovog odbora i početak izrade nacrta Plana rada za 2015. godinu. Kao rezultat sastanka izrađen je nacrt Plana rada Odbora za zakonodavstvo i normativna pitanja za 2015. godinu.