usaid logo usaid logo

NCSC/PPK je olakšao sastanak Zakonodavnog odbora AKK-a

9. oktobra 2014. god., NCSC/PPK je olakšao sastanak Zakonodavnog odbora AKK-a. Sastankom je predsedavao predsedavajući Adem Vokši. Teme dnevnog reda uključuju reviziju komentara Zakona o advokaturi, primljenih od strane članova, i planovima za uključivanje ovih promena u zakonodavnom planu za 2015 god. i potencijalne revizije propisa AKK-a.