usaid logo usaid logo

Ekspert za pravno obrazovanje održava radionicu o pravnoj klinici za profesore koledža Iliria

16. oktobra, 2014, NCSC/PPK i OCS koledaž Iliria organizovali su radionicu o kliničkom obrazovanju sa profesorima koji će predavati na klinici za građansko i krivično pravo. Radionicu je vodio ekspert za pravno obrazovanje PPK Kevin Ruser, a svrha je bila diskusija i pregled nastavnog plana obuke, kao i mogućnost rada kroz predstavljanje "živih/aktivnih" slučajeva studentima mastera uz podršku advokata AKK.