usaid logo usaid logo

Ekspert za pravno obrazovanje pomogao koledžu Iliria u procesu akreditacije

17. oktobra, 2014, ekspert za pravno obrazovanje PPK, Kevin Ruser sastao se sa predsednikom koledža Iliria, prof. Dr. Midžait Reči i generalnim sekretarom i koordinatorom kancelarije za kliničke studije. Cilj sastanka bila je diskusija aplikacije za akreditaciju koju je Iliria ponovo podnela da bi se akreditovala za određene programe na nivou mastera, uključujući master program u krivičnom pravu.