usaid logo usaid logo

Program za Pravnike na Kosovu organizovao radionicu za zakonodavni odbor AKK

Dana 21-23 novembra, 2014, PPK i AKK-ov Zakonodavni odbor je organizovao radionicu. Cilj radionice je bio da se pripreme izmene uredbe u vezi rada Generalne skupštine AKK-a i da se pripreme izmene za Zakon o komori. Zakonodavni odbor AKK-a je izradio nacrt i zavrišio izmene za uredbu o radu Generalne skupštine AKK-a.Nacrt uredbe će biti predat za pregled pri Upravnom odboru AKK-a za dalje odobravanje na Generalnoj skupštini AKK-a koja će se održati 20, decembra2014.