usaid logo usaid logo

Program za Pravnike na Kosovo je održao koordinacioni sastanak sa AKK Komitetom za rodna pitanja

Dana 8 decembra, 2014, PPK i DLA Piper Pro Bono tim, Mary Gately i Sara Andrews, održali su koordinacioni sastanak sa AKK Komitetom za rodna pitanja. Ovaj koordinacioni sastanak je omogućio Ekipi da razmotri implementaciju radnog plana Komiteta za rodna pitanja za 2014 godinu, kao i da obavi poslednje pripreme za Radionicu o Radnom i Strateškom Planu koji treba da bude održan 12 decembra, 2014.