usaid logo usaid logo

AKK članovi Komiteta za nevećinske zajednice savetuju studente i diplomirane pravnike sa Pravnog fakulteta u Severnoj Mitrovici o pravu na pristupanje Advokatskoj komori Kosova

Dana 10 decembra, 2014, kao deo svojih profesionalnih panel sesija, PPK je organizovao sastanak AKK Komiteta za nevećinske zajednice (KNZ) u Severnoj Mitrovici. AKK KNZ Predsedavajući Ljubomir Pantović i NCSC Šef misije John P. Furnari vodili su diskusiju tokom koje je 13 studenta i diplomaca sa Pravnog fakulteta u Severnoj Mitrovici (PFSM) ili Pravih fakulteta Republike Srbije bili informisani o mnogim trenutnim AKK dostignućima koja obuhvataju i kreiranje KNZ-a - novog tela u okviru AKK koje je posvećeno cilju podrške svim pravnicima iz manjinskih zajednica u procesu osiguranja članstva u AKK. KNZ Predsedavajući Miodrag Brkljač se pridružio kolegama članovima AKK-a u apelu na studente da razmotre pristupanje AKK, a svaki student je uzeo reč da izrazi svoje individualne interese zbog kojih se bave advokaturom. Većina studenata je izrazila iskreno interesovanje za polaganje kosovskog pravosudnog ispita ako im se ponudi prilika, a to je dovelo do informativnih razgovora o preprekama koje su suočavaju u tome, kao što je rečeno od strane kosovskih vlasti da njihove diplome sa PFSM ili njihove diplome iz Srbije nisu priznate na Kosovu, a plašeći se da prošlost i iskustvo pripravnika koje su imali na severu neće biti prepoznato od strane kosovskih vlasti. Šef misije Furnari je iskoristio ovu priliku da informiše sve prisutne o brojnim nedavnim i tekućim naporima da se uklone ove prepreke. DLA Pajper Pro bono Tim, Mery Gateli i Sara Andrews takođe su govorile o svojim iskustvima u praksi prava, i podsticali da KNZ da dalje rade na izraženim zabrinutostima o ovom pitanju prilikom izrade nacrta strateškog plana za KNZ. Oni su takođe pozvali studente da se uključe u aktivnosti KNZ-a tako da oni mogu da oblikuju dnevni red KNZ-a da se bolje pomogne studentima koji žele da se priključe AKK-u.