usaid logo usaid logo

PPK i AKK su organizovali Centralnu konferenciju o pravosudnom sistemu

Dana 23 decembra, 2014, PPK i AKK su organizovali Centralnu konferenciju pravne profesije. Cilj ove konferencije je bio da se pozabavimo i razgovaramo o doprinosu AKK-a u rešavanju stalnih izazova kao i primećenih nedostataka u sektoru pravosuđa kroz sastanke na nivou pravne profesije. Konferencijom je moderirao Predsednik AKK-a, Ibrahim Dobruna. Uvodnim izlaganjem su doprineli AKK Predsednik Ibrahim Dobruna, Direktor Misije USAID-a James Hope, SSK Predsedavajući Enver Peci, STK vd Glavnog državnog tužioca Sylë Hoxha i Zamenik direktora Kosovske policije, Naim Rexha. Posle konferencije je usledila panel diskusija, a prisustvovalo je 56 predstavnika iz pravosudnog sistema, uključujući sudije, tužioce i advokate. Događaj je bio pokriven od strane lokalnih medija.