usaid logo usaid logo

Ekspert NCSC/PPK-a za pravno obrazovanje, Kevin Ruser, i probono akvokatkinja, Sara Houston, su održali prvi čas pravnog pisanja u koledžu Ilirija.

Dana 9.februara 2015. ekspert NCSC/PPK-a za pravno obrazovanje, Kevin Ruser, i probono akvokatkinja, Sara Houston, su održali prvi čas pravnog pisanja u koledžu Ilirija. Kurs će se održavati do 13.februara 2015. Ukupno osam studenata su pohađali ovu lekciju, od kojih četiri su bile žene. Kurs će se podeliti u pet dole navedenih delova: prvi dan: Opšti pregled pravnog pisanja/analize, opisno i analitičko pisanje; drugi dan: Ubedljivo pisanje; treći dan: Opisno pisanje (akademsko); četvrti dan: Pravno istraživanje i analize, formatizacija citata; peti dan: Završetak kursa, prezentacija finalnog projekta. Na kraju predavanja studenti će dobiti sertifikate.